Konkurs mikołajkowy

page1image64564608

Regulamin Konkursu „Mikołajkowy Rabat 200zł na usługę księgową”

 1. Organizator Konkursu
  1.1. Konkurs jest organizowany przez Noxum sp. z o.o. (dalej nazywany „Organizatorem”), ul. Kościuszki 12/11, 43-100 Tychy, NIP: 6462936006.

 2. Okres trwania konkursu

  2.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 6 grudnia 2023 r. i trwa do dnia 15 grudnia 2023 r. (dalej nazywany „Okresem Konkursowym”).

 3. Warunki uczestnictwa
  3.1. Udział w konkursie jest otwarty, uczestnikiem może być każda osoba fizyczna z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

  3.2. Aby wziąć udział, uczestnik musi:
  – Polubić post konkursowy na profilu Noxum.

  – W komentarzu pod postem opisać zgodnie ze schematem, co symbolizuje dla niego/niej NOXUM.

  – Udostępnić post konkursowy na swoim profilu.
  3.4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Nagroda
  4.1. Nagrodą w konkursie jest bon w wysokości 200 zł na usługę księgową oferowaną przez Noxum sp. z o.o.

  4.2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę.

  4.3. Rabat w wysokości 200 zł zostanie udzielony wyłącznie jednemu zwycięzcy konkursu.

 5. Wyłonienie zwycięzcy
  5.1. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki uczestnictwa.

  5.2. Wybór zwycięzcy nastąpi w ciągu 3 dni po zakończeniu konkursu.

  5.3. W skład komisji konkursowej wchodzi Marta Grzeszczak, Sonia Muła i Arkadiusz Wyszyński.

5.4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie osoba: Marta Grzeszczak

5.5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym oraz wiadomością prywatną na Facebooku.

 1. Odbiór nagrody
  6.1. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w celu otrzymania nagrody.

 2. Postanowienia końcowe
  7.1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez Facebooka.

  7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu w dowolnym momencie, informując o tym uczestników poprzez aktualizację regulaminu.

  7.3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.

  7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników, którzy naruszają regulamin konkursu lub działają w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

 

 

Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online