PYTANIE:

Polski podatnik X świadczy usługę budowlaną w Niemczech – wystawia fakturę sprzedaży z reverse charge na firmę Niemiecką (usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce gdyż świadczona jest na nieruchomości).
W celu wykonania swojej usługi posiłkuje się podwykonawcami na zasadach współpracy B2B w związku z czym otrzymuje fakturę od Polskiej firmy np. na usługę hydrauliczną. Osoby na zasadach B2B wystawiają fakturę bez podatku VAT (zwolnienie z tyt obrotu). W przyszłości może wystąpić sytuacja przekroczenia limitu zwolnienia.

Czy po przekroczeniu limitu współpracownik na zasadach B2B nie powinien zarejestrować się do VAT w Niemczech i wystawić faktury z niemieckim VAT’em na polska firmę  oraz czy Polska firma X nie powinna również wtedy zarejestrować się do VAT niemieckiego ?

 

Opinia przygotowana przez współpracujacych z NOXUM doradców podatkowych z TAXOLOGICA

NOXUM logotyp

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z art. 28e ustawy VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami (…) jest miejsce położenia nieruchomości. Zatem usługi budowlane na nieruchomości w Niemczech będą opodatkowane podatkiem VAT w Niemczech.
W takiej sytuacji zawsze zalecamy naszym klientom zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w kraju opodatkowania.
W przedstawionym stanie faktycznym, polska firma świadczy usługi budowlane na nieruchomości położonej w Niemczech na rzecz firm. W takiej sytuacji, jeżeli polska firma korzysta z usług podwykonawcy i ten podwykonawca nie jest zarejestrowany do VAT w Niemczech, to ta firma podwykonawcza wystawi polskiej firmie fakturę z NP (nie podlega i reverse charge), a polska firma będzie zobowiązana rozliczyć VAT w Niemczech i następnie wystawić fakturę na kontrahenta z niemieckim VAT. Wystąpi też obowiązek dla polskiej firmy rejestracji do VAT w Niemczech oraz wystawienia faktury wg tamtych przepisów. I tutaj nie ma znaczenia, czy podwykonawca jest podatnikiem VAT czynnym, czy też zwolnionym.
 
Natomiast jeżeli to podwykonawca zarejestruje się do VAT w Niemczech, powinien wystawić na rzecz polskiej firmy fakturę wg przepisów niemieckich i z niemieckim VAT. W takiej sytuacji, jeżeli polska firma nie zarejestruje się do VAT w Niemczech, odzyska niemiecki VAT w procedurze VAT-REF, a sama wystawi fakturę na rzecz niemieckiej firmy z NP (nie podlega i reverse charge). Natomiast jeżeli polska firma także zarejestruje się do VAT w Niemczech, to odliczy niemiecki VAT z faktury od podwykonawcy zgodnie z przepisami niemieckimi i dla firmy niemieckiej wystawi niemiecką fakturę.
Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online