Pytanie:

Zarząd spółki (2 osoby powołane do pełnienia tych funkcji, nie pobierające wynagrodzenia z tego tyt., nie są zgłoszeni do ubezpieczeń, spółka nie jest płatnikiem składek )odbył delegację (wydarzenie miało miejsce 04.2024) do innego miasta w PL oczywiście o charakterze służbowym w związku z tym spółka otrzymała fakturę na usługę noclegową za wynajęcie na dwie doby apartamentu w kwocie:

netto: 3940,00 zł
vat 8%: 291,85 zł
brutto: 3648,15 zł

Czy spółka może fakturę ująć w koszta uzyskania przychodu?
Czy suma powyżej limitów noclegów stanowi przychód członków Zarządu podlegający opodatkowaniu?
Jeśli tak, z jakiego tytułu? Powołania do pełnienia funkcji (tj., zdrowotna + pdof wg skali podatkowej?)

Opinia przygotowana przez współpracujacych z NOXUM doradców podatkowych z TAXOLOGICA

NOXUM logotyp

Odpowiedź:

Zakładam zatem, że nie ma żadnego dokumentu dotyczącego zasad wysyłania na delegacje i ich rozliczania.

Jeżeli członkowie zarządu chcieliby uzyskać z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie (zwrot wydatków), powinni posiadać odrębną umowę cywilnoprawną, która wprowadzi taką możliwość, jak również możliwe jest uregulowanie tej kwestii w akcie powołania lub innym równoważnym dokumencie.

W opisanej sytuacji uważam jednak, że skoro to spółka poniosła koszty wyjazdu członków zarządu, którzy mają obowiązek zgodnie z KSH reprezentować spółkę i nie mają oni, oprócz powołania, innego zawartego stosunku ze spółką, to nie należy w tej sytuacji rozpatrywać w ogóle przychodu u członków zarządu, a wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodów (jeżeli ma oczywiście związek z działalnością i przychodami).

Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online