PYTANIE:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka na proporcji zajmuje się ubezpieczeniami i usługami turystycznymi) sprzedaje samochód, który był zakupiony na VAT marża. Samochód ten nie był wykorzystywany do działalności  z VAT tylko zwolnionej.
Klient jest czynnym podatnikiem VAT.
Czy może sprzedać samochód na VAT marża czy raczej na fakturę z zastosowaniem stawki 23% ?

Opinia przygotowana przez współpracujacych z NOXUM doradców podatkowych z TAXOLOGICA

NOXUM logotyp

ODPOWIEDŹ:

W przedmiotowej sprawie będzie mieć zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
Spółka kupiła samochód (używany) na fakturę VAT marża, więc nie miała prawa do odliczenia podatku VAT. Ponadto wykorzystywała ten samochód wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT (ubezpieczenia).
 
Gdyby warunek używania tylko do działalności zwolnionej z VAT nie był spełniony, to spółka może skorzystać ze sprzedaży samochodu w procedurze VAT marża w sytuacji, gdy samochód ten został nabyty w celu jego odsprzedaży. I to nawet w sytuacji, gdy z uwagi na jego przydatność, najpierw był wykorzystywany w działalności gospodarczej spółki jako środek trwały. Taki sposób opodatkowania potwierdzają interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej, w tym. m.in. z dnia 09.05.2024r. znak: 0113-KDIPT1-3.4012.171.2024.2.MK.
 
Natomiast, gdy do sprzedaży nie będzie miało zastosowanie powyższe zwolnienie z opodatkowania, a sprzedaż samochodu nie będzie opodatkowana na zasadzie VAT marża, to sprzedaż taka podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych według stawki VAT 23%.
Należy pamiętać o odpowiednim oznaczeniu transakcji w JPK (GTU_07 oraz ewentualne oznaczenia dla opodatkowania na zasadach marży).
Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online